ADR

Wszyscy kierowcy pojazdów przewożących towary niebezpieczne, w zakresie przepisów ADR, muszą odbyć zatwierdzone przez Departament Transportu szkolenie w celu uzyskania kwalifikacji prawniczych do transportu i / lub przemieszczania takich ładunków. Są one konieczne, ponieważ prawo czyni te wymagania częścią odpowiedzialności przemysłu towarów niebezpiecznych, wymogiem regulacyjnym, aby pomóc w utrzymaniu bezpieczeństwa transportu towarów niebezpiecznych.

CPC

CPC (Certificate of Professional Competence to odpowiednik polskiego kursu na przewóz rzeczy lub inaczej „świadectwo kwalifikacji”.

Kierowcy zawodowi którzy zdali prawo jazdy na kategorie C lub C+E przed 10.09.2009r. odbywają kurs na starych zasadach. Dla kierowców autobusów lub autokarów jest to data 10.09.2008r. Po tej dacie wszyscy kierowcy muszą zdawać kursy CPC na nowych zasadach.

Kursanci zdający na starych zasadach muszą odbyć 35 godzin szkolenia w naszym ośrodku w Londynie. Stare zasady czyli 35 godzin wykładów bez żadnych egzaminów końcowych. Po każdym dniu szkolenia otrzymacie Państwo Certyfikat o uczęszczaniu na kurs. Po ukończeniu szkolenia zostanie wyrobiona karta kwalifikacji kierowcy DQC. Karta DQC (Driver Qualification Card) ważna jest 5 lat i wymaga odnowienia.